Nasa ni Jesus sa Akin . UCCP AKO

Nasa ni Jesus sa Akin

Nasa ni Jesus sa akin ako ay magningning
Kahit ano mang gagawin siya’y lualhatiin.

Koro:
Magningning, magningning, ang nais niya sa akin
Magningning,magningning upang siya’y purihin.

Ang kanyang nasa’y makitang magiliwin twina
Magalak at maligayaakong mahal niya.

Ako’y kanyangtutulungan upang di masinsay
Kanyang ganda’y namamasdan sa kimkim na buhay.

Kay Jesus magigingsinag ako’y magsisikap
Susundin ko bawatoras magpahanggang wakas.

Leave a Comment