O Batong Walang Hangga

O Batong walang hanggan,
na sa aki’y nabuksan;

Ako’y isinanggalang,
sa demoniong kaaway.

Batis kang sakdal inam,
gamut naming may damdam.

Hanggang may tumitibok
hininga sa pagirog;

Ako’y hindi tutugot,
na di ka maibantog;

Ikaw ang nagpalubog;
sa angkan ng balakyot.

Iyaalay kong lahat,
buhay ko hanggang wakas;

Kami’y pawing haharap,
sa hukuman mong tapat

At doo’y mahahayag,
ang tanang pagkahubad.

Sa kamay ko ay walang
dadalhin akong aba

Sa krus mong mahiwaga
kakapit at luluha

Iligtas sa dalitang
parusa sa masama

 

Leave a Comment