O Bukal ng Pagpapala . UCCP AKO

O Bukal ng Pagpapala

Oh! Bukal ng pagpapala, awit ko ay itugma
Daloy ng maraming awa, awit Kang masagana.
Turuan akong umawit, ng awit dyan sa langit
Sa bundok ako’y itindig, bundok ng ‘yong pag-ibig.

Tulong Mo’y dito nakamtan, pala Mo’y ibinigay
Ikaw aking aasahan, hanggang kabilang buhay
Si Jesus ako’y hinanap, nang ako’y maglalgalag
Upang ako’y mailigtas, dugo N’ya’y ibinayad.

Sa awa mo’t kabutihan, buhay ko’y aking utang
Hakbang ko’y ‘yong pangunahan; at ng dina maligaw
Ang abang puso kong handog, marapatin mo o Dios
Tatakan mo ng pa-irog, tandang ako’y kay Jesus.  Amen.

Leave a Comment