UCCP AKO - Part 2

January 5, 2020 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA January 5, 2020 2nd Sunday after Christmas Communion Sunday, Epiphany Sunday   Sarilinang Pagninilay/ Pagsisindi ng mga Kandila Ang Kapulungan sa Pagsamba (Awit 147:12-20) Patnugot—12 Purihin mo ang Panginoon, Oh Jerusalem; purihin mo ang iyong Dios, Oh Sion. Kapulungan—3 Sapagka’t kaniyang pinatibay ang mga halang ng iyong mga pintuang-bayan; kaniyang pinagpala ang iyong mga … Read more January 5, 2020 Kaayusan ng Pagsamba

December 31, 2019/New Year’s Eve Liturgy

KAAYUSAN NG PAGSAMBA December 31, 2019/New Year’s Eve TAWAG SA PAGSAMBA  Patnugot –Halina sambahayan ng Dios!  Dumating na ang Emmanuel ng atingbuhay. Di na tayo dapat malungkot at manatiling lugmok sa kadiliman ng mundo.Ang taglay Niya’y liwanag, pag-asa at buhay na siyang gagamitin natin upang ang haharapin nating bagong taon ay mapuspos ng Kanyang pagpapala … Read more December 31, 2019/New Year’s Eve Liturgy

December 29, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

December 29, 2019 First Sunday after Christmas KAAYUSAN NG PAGSAMBA ANG KAPULUNGAN SA PAGPUPURI Patnugot—Psa148:1Purihin ninyo angPanginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit: purihin ninyo siya sa mga kaitaasan. Kapulungan—Psa148:2  Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel: purihin ninyo siya, buo niyang hukbo. Patnugot—Psa148:3  Purihin ninyo siya, araw at buwan: purihin ninyo … Read more December 29, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

Dagdagan Mo ang Aming Pananampalataya

Lamentations 1:1-6; 3:19-26; Luke 17:5-10   I. Ano ang Pananampalataya? Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan, at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Hebrews 11:1 Driving force-ito ang magpapakilos sa bawat naniniwala, sa mga samahan, sa Iglesia. Ang walang paniniwala ay walang pag-asa at maging lugmok sa kinaroroonan. Wala … Read more Dagdagan Mo ang Aming Pananampalataya