UCCP AKO - Part 2

O Bukal ng Pagpapala

Oh! Bukal ng pagpapala, awit ko ay itugma Daloy ng maraming awa, awit Kang masagana. Turuan akong umawit, ng awit dyan sa langit Sa bundok ako’y itindig, bundok ng ‘yong pag-ibig. Tulong Mo’y dito nakamtan, pala Mo’y ibinigay Ikaw aking aasahan, hanggang kabilang buhay Si Jesus ako’y hinanap, nang ako’y maglalgalag Upang ako’y mailigtas, dugo … Read more O Bukal ng Pagpapala

November 24, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA November 24, 2019 Stewardship Sunday 14th Sunday in Kingdomtide ANG KANDILA AT ANG BIBLIA TAWAG SA PAGSAMBA Patnugot: Mgakapatid, nagkakatipon tayo ngayong umaga upang ipahayag ang kaparaanan na kung saan   ang Diyos ay gumagawa sa ating kalagitnaan. Kapulungan: Tayo’ypinagpapala ng Diyos! Patnugot: Mgakapatid, nagkakatipon tayo ngayong umaga upang mabuksan ang ating mga … Read more November 24, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

Kay Ligaya Kung Ako’y Naglilingkod

Kay Ligaya Kung Ako’yNaglilingkod MASP 203 Kay ligaya kung ako’y naglilingkod, Sa hari kong manunubos; Kapayapaa’t kagalaka’y lubos, Kung ako’y naglilingkod. Koro Kung ako’y naglilingkod, ang buong kaya’y handog; Ang tuwa’y di matatapos kung sa kanya’y maglingkod. Kahit ang anino na kamatayan, Di ko pinangangambahan; Ang liwanag ng kanyang pagmamahal, Ang aking kaligtasan. Ang tinatangkilik … Read more Kay Ligaya Kung Ako’y Naglilingkod

November 17, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

November 17, 2019 Linggo ng Migranteng Manggagawa at Ekyumenikal na Pagsaksi (Migrant Worker’s Sunday, Ecumenical Witness Sunday) 13th Sunday in Kingdomtide TUGTUGIN  PROSESYONAL
ANG KANDILA AT ANG BIBLIA PAGBATI Ngayon ay ika-13 Linggo sa Pamamayani ng Diyos, nasa ating pagdiriwang ng Linggo ng Ekyumenikal na pagsaksi ay ipinagdidiriwang rin ang Linggo ng Migranteng Manggagawa.  Ating sambahin … Read more November 17, 2019 Kaayusan ng Pagsamba