0 Comments

Statement On Christian Unity

Statement On Christian Unity General Assembly 31 May-5 June 1964   Rejoicing over promising changes during the past several years toward better relations among Christians of the major branches of the Church, and especially in our relations with our Roman Catholics brethren; and recognizing that a renewed emphasis on our common faith in Jesus Christ […]

0 Comments

March 31, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

March 31, 2019 4th Sunday in Lent PANIMULANG TUGTUGIN PROSESYONAL (Pagsisindi ng Kandila at Pagbubukas ng Biblia) TAWAG SA PAGSAMBA (Hango sa Awit 27:4-7;14) PATNUGOT: Kay Yahweh ay isang bagay lamang ang aking hinihiling, iisa lamang talaga ang aking hangarin: Ang manirahan sa Templo niya         habangbuhay, upang kagandahan ni Yahweh ay aking pagmasdan at […]

0 Comments

March 24, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

March 24, 2019 3rd Sunday in Lent PAGNINILAY Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo’y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesu-Cristo mula sa libingan at ito ang nagbigay sa atin ng isang buháy na pag-asa.                                                                                                                                                                                      […]

0 Comments

Resolution Urging the Passage of H.B. 2141 Calling for the Creation of a Moral Commission

Resolution Urging the Passage of H.B. 2141 Calling for the Creation of a Moral Commission General Assembly 21-27 May 1962   The United Church of Christ in the Philippines, at its Eight Biennial General Assembly, composed of leaders among ministers and laymen from all parts of the Philippines, now convened in Cebu City;   NOTING           […]

0 Comments

Resolution Recommending the Assignment of a Protestant Chaplain to Every Major Service of the Armed Forces of the Philippines

Resolution Recommending the Assignment of a Protestant Chaplain to Every Major Service of the Armed Forces of the Philippines General Assembly 21-27 May 1962   WHEREAS, the United Church of Christ in the Philippines considers agency in the life of the country as its field of witness;   WHEREAS, at the present time, chaplaincy service […]