Patnugot Kita O Jesus . UCCP AKO

Patnugot Kita O Jesus

Patnugot kita o Jesus at kaaliwan kung may lungkot
Sa anomang aking kilos ako’y kanyang kinukupkup.

KORO:
Patnugot kita oh Jesus sa anomang aking kilos
Tapat akong tagasunod sa salita mong mairog.  Amen

Kahit na sa kamatayan, o sa kapighatian man,
Sa dagat na kalawakan, ako’y kanyang inaabay.

Jesus kamay ko’y hawakan, at hwag Mo akong bayaan.
May kaaliwan saan man, kung patnugot ko ay ikaw.

Leave a Comment