Sa Panginoon Ialay

Sa panginoon ialay, lakas ng kabataan,
Buhay mo at kasiglahan, sa pakikipaglaban.
Si Jesus ang pamarisan, malakas at matapang,
Siyang iyong paglaanan, ng iyong kalakasan.

KORO:
Sa Panginoo’y ialay, lakas ng kabataan,
Buhay mo at kasiglahan, sa pakikipaglaban.

Ang puso mo ay ihain, Panginoo’y ibigin,
Paglingkura’t Siya’y unahin, bawa’t nasa’y banalin,
Magibay ka’t tumanggap, sa Dios ng awa’t habag,
Paglingkuran syang masikap, ibigay ang ‘yong lakas.

Lahat ay ipagkaloob, sa umibig ng lubos,
At sa iyo ay tumubos, sa lupa at manaog.
Buhay niya’y ibinigay, ng maligtas ka lamang,
Purihin mo Siya’t igalang ng buong kalakasan.

Leave a Comment