Si Bathala ang Matibay . UCCP AKO

Si Bathala ang Matibay

Si Bathhala ang matibay,
moog ng kalakasan
Siya ang ating tanggulan
sa madlang kasamaan
Pagka hinahalay tayo ng kaaway,
Siya ang tawagan
Kanyang kalakasan,
tulong na kailangan.

Kung sariling kalakasan,
ang siyang panghahawakan
Tayo’y di magtatagumpay
sa ‘ting pakikilaban
Ngunit kung si Kristo
ang ating kapisan,
hindi matatalo tayo sa digmaan,
sa kanya’y may tagumpay.

Ang mundo man ay mapuspos,
ng kasalanang salot
Kami’y hindi matatakot
pagkat kasama ang Diyos
Puno ng karimlan,
di katatakutan,

pagkat nalalamang siya’y wawakasan
kay Kristong wika lamang.

Ang kanyang katotohanan,
ay wala ng kapantay
Espiritu ay kaakbay
kapanig nating tunay
Sa pakikilaban,
buhay ma’y pumanaw,
ay ang kaharian ng Dios na marangal
pagasa walang hanggan.  Amen.

Leave a Comment