Sino Mang Dumirinig . UCCP AKO

Sino Mang Dumirinig

Balita’y isaysay ng nakarinig
Aral ay ikalat sa sangdaigdig
Sa lahat ng tao ay ipabatid
Lumapit ang may ibig.

KORO:
Sino mang umiibig kay Jesus
Balita’y dalhin sa parang at bundok
Ang Ama’y tumatawag na malugod
Kahit sino’y dumulog.

Sino mang lalapit ay hwag magtagal
yayamang bukas pa kanyang pintuan
Si Jesus lamang ang iisang daan
lapit kahit sino man.

Sino mang may ibig ay may pag-asa
Sa mga pangakong inihanda niya
Buhay at ligayang pang walang hangga
Kahit sino’y lapit na.

 

Leave a Comment