Season of Epiphany . UCCP AKO

3rd Sunday of January

ANG LITURHIYA TUGTUG (Hudyat ng pag-umpisa ng pagsamba sa Dios.  Hinihingi ang bawat isa na tumahimik at magnilaynilay sa sarili) Pagsisindi ng mga kandila                                        Mga Gabay Pagbubukas ng Bibliya                                                 Patnugot   ^TAWAG SA PAGSAMBA:                                              Patnugot Patnugot: Psa 92:1  Isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon, at umawit ng mga pagpuri sa iyong pangalan, … Read more3rd Sunday of January