Twina’y Magagandang Awit-UCCP AKO

Twina’y magagandang awit,
at salirang tinig
Ay mairog  na magsulit,
buhay ay nagkamit.
Hanggang kawakaswakasan,
ay hindi mabilang
Ang pagpuri sa Dios iyalay
sa pagtanaw ng utang.

Lwalhati at pagpapala,
ang sa ati’y handa
Upang doo’y magkamit
nga ng laan niyang twa,
Ang pangako ngang matibay,
kay David na hirang
Ibinukod na tanging angkan
na maghaharing tunay.

Bayan ngang may kapalaran,
ang siyang makaalam
Malwalhati mong pagsilang,
na nagkukuminang
Na ikaw sa mga hirang,
araw ng katwiran
Ikaw ang pag-asa’t hantungan
ng biyayang kakamtan.

Leave a Comment